Bedrijf: Chemicaliën, gassen, actief kool, ionenwisseling en harsen