Missie & Visie

Missie & Visie

Waarom bestaan we?

We helpen de watertechnologiebedrijven aan nieuwe marktkansen in binnen- en buitenland.  We vertegenwoordigen de sector naar de overheid.

We stimuleren innovatie bij de bedrijven. Vanuit de marktvraag faciliteren we de innovatieketen gaande van de ontwikkeling tot en met de verspreiding en valorisatie van onderzoeksresultaten.

We willen een sterk netwerk zijn waarin de bedrijven elkaar respecteren en samenwerken.

We vormen een brug met enerzijds de kenniscentra en anderzijds met de industrie zodat een “flow of technology” mogelijk wordt.

We spitsen ons toe op technologieën voor de watercyclus in de industrie met het accent op duurzaam hergebruik van water en recuperatie van energie en grondstoffen uit waterstromen met als einddoel het sluiten van de “Blauwe Cirkel”.

Wat willen we doen en bereiken?

Marktontwikkeling

We zorgen voor visibiliteit van de leden via onze website, nieuwsbrieven en events.

We vertegenwoordigen onze leden door deel te nemen aan beurzen in binnen- en buitenland.

We behartigen de belangen van de technologiesector bij de overheid en werken hiervoor samen met andere actoren.

We stimuleren de toepassing van innovatieve technologieën door de industriële eindgebruikers te informeren.

 

Innovatie

We organiseren workshops en werkgroepen rond innovaties in watertechnologie.

We voeren innovatieprojecten uit, al dan niet in samenwerking met andere partners.

We dragen bij om het onderzoek van de kenniscentra af te stemmen op de noden van de industrie.

We maken onderzoeksresultaten van de kenniscentra bekend aan onze leden.

We maken deel uit van internationale platformen.

 

Netwerking

We organiseren netwerkevents om contacten tussen de leden te bevorderen en op die manier samenwerking te stimuleren.

We werken samen met andere professionele verenigingen die complementaire doelstellingen nastreven en dit in binnen- en buitenland.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial