Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Beste lezer,

Alvast hartelijk dank voor het lezen van onze nieuwsbrief waarmee we u graag op de hoogte brengen van recent nieuws en opkomende evenementen.

We hebben weer een aantal interessante artikelen voor u verzameld, aangereikt door zowel bedrijven als kenniscentra!

Heeft u als onderzoekscentrum een bijdrage over een master-of doctoraatsthesis binnen het domein van (afval)water of over recente of komende evenementen of publicaties die relevant zijn voor de watercircle.be-leden, laat het ons dan weten!

Heeft u als lid nieuws over projecten waar u mee bezig bent op het gebied van water, pompen, kleppen, chemicaliën, innovaties, nieuwe applicaties, samenwerkingsinitiatieven met andere bedrijven of onderzoekscentra, stuur ons dan deze bijdrage door! De bijdragen dienen bij voorkeur niet commercieel van aard te zijn.

Heeft u als industriële eindgebruiker een water gerelateerde bijdrage met betrekking tot een nieuwe technologische implementatie, duurzaamheid, onderzoeken/projecten, stuur deze dan in via dit invulformulier.

 

Het watercircle.be team

Nieuwsbrief januari 2021

Invloedsfactoren en strategieën voor het beheersen van N2O-emissie uit ééntraps partiële nitritatie - anammox -korrelslibreactoren

BioCo (UGent)
28/01/2021

Eéntraps partiële nitritatie-anammox-korrelslibtechnologie wordt wereldwijd gebruikt voor de behandeling van stikstofrijk afvalwater. Echter, hierbij kan het krachtige broeikasgas lachtgas (N2O) worden gevormd en uitgestoten. In dit werk worden de N2O-vorming, emissiemechanismen en de mogelijke N2O-mitigatiestrategieën onderzocht via wiskundige modellen en simulatie, experimenten op laboratoriumschaal en volledige data-analyse.

Een grotere waterzuiveringscapaciteit in Vlaanderen dankzij bacteriën in korrels?

BioCo (UGent)
28/01/2021

In Vlaanderen wordt steeds meer afvalwater geproduceerd. Uitbreiding van bestaande waterzuiveringsinstallaties is echter duur en soms onmogelijk. De oplossing bestaat erin om zoveel mogelijk water te zuiveren op een zo klein mogelijk oppervlak. Biedt de introductie van ‘aeroob korrelslib’ – bacteriën die groeien in snel bezinkbare korrels – in onze bestaande waterzuiveringsinstallaties een oplossing?

Academia meets Industry in de praktijk

BioCo (UGent) en Endress+Hauser
28/01/2021

Academia Meets Industry’: het is dezer dagen geen loos begrip. Een structurele verankering van het werkveld stond dan ook voorop bij de hervorming van de opleiding bio-ingenieur: milieutechnologie aan de UGent, die dit academiejaar werd doorgevoerd. In een streven naar een geïntegreerde aanpak, een multidisciplinair karakter en een eigenheid die het werkveld weerspiegelt, werd het vak ‘Milieutechnische Installaties in de Praktijk’ in het leven geroepen. Dit vak wordt gedragen door professor Eveline Volcke, verantwoordelijke lesgever, en door een team van multidisciplinaire coaches, academische coaches en externe partners.

Eautomate project

BIOMATH (UGent) en Pantarein
28/01/2021

BIOMATH (UGent) en Pantarein slaan de handen in elkaar om digitale tools naar de praktijk te brengen: Het Eautomate project.

Ecologische toxiciteit van coatings verlagen

EPAS International
28/01/2021

EPAS International bestudeert momenteel voor een producent van coatings voor serres de ecologische toxiciteit van de afvalwaters, voortkomend uit het afspoelen van hun product. Hierbij wordt geëvalueerd in welke mate de samenstelling van de producten kan aangepast worden om de impact op het ontvangende milieu te minimaliseren.

Steun voor onderzoeksinfrastructuur hogescholen

Health and Water Technology (HOGENT)
28/01/2021

Hogescholen zijn een belangrijke actor in het Vlaamse innovatielandschap. Ze moeten dan ook over state-of-the-art infrastructuur beschikken om praktijkgerichte onderzoeksprojecten te kunnen opzetten en om de opgebouwde kennis naar bedrijven te laten doorstromen. Daarom verleende Vlaams minister van economie en innovatie Hilde Crevits 1,7 miljoen euro steun aan hogescholen voor projecten die hun onderzoeksinfrastructuur versterken.

Waterzuiveringssysteem voorzien van procesinstrumentatie voor elektrochemische bewerking

Krohne
28/01/2021

Bij elektrochemisch bewerken van metalen worden zware metalenionen afgevoerd naar het afvalwater. Hiervoor is een monitoringssysteem cruciaal.

Slibvergisting rioolwaterzuivering Tiel

Krohne
28/01/2021

In de RWZI van Tiel maakt men biogas uit slib via een nieuwe 100% energieneutrale slibvergistingsinstallatie. Hierbij is het belangrijk dat de biogasflow nauwkeurig wordt gemeten en gemonitord.

Nieuw platform ‘Nutricycle Vlaanderen’ gelanceerd!

Nutricycle Vlaanderen
28/01/2021

Nieuw platform ‘Nutricycle Vlaanderen’ gelanceerd!

Digital Twin: met Siemens op weg naar Water 4.0

Siemens
28/01/2021

Veel mensen vinden schoon water vanzelfsprekend. De consument kan rekenen op een betrouwbare aanvoer van vers drinkwater, en afvalwater wordt veilig gezuiverd, dankzij slimme netwerkstrategieën zoals die van de Technische Universiteit (TU) van Berlijn. Aan de TU worden, samen met Siemens, innovatieve concepten bestudeerd in een realistische omgeving aan de hand van een digital twin van een pompstation.

Buitenlands nieuws: Saudi-Arabië

waterleau
28/01/2021

Waterleau uit Haacht tekende begin oktober een belangrijk contract voor het ontwerp en levering van een innovatieve waterzuiveringstechnologie voor de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van de stad Taif, 70 kilometer ten zuidoosten van Mekka.

Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater vanaf 1 februari 2021

Witteveen+Bos
28/01/2021

Alle omgevingsvergunningsaanvragen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, die ingediend worden vanaf 1 februari 2021, zullen beoordeeld worden aan de hand van een nieuwe methodiek. Deze methodiek wordt ingezet om de impact van de lozing van bedrijfsafvalwater te bepalen en komt er naar aanleiding van het “Wezer-arrest” van het Europese Hof van Justitie.

Nieuwsbrief 2020

Onder deze link vindt u de nieuwsbrief van mei en september 2020.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial