Bedrijf: EPAS

EPAS international

Straat:

Gemeente:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Website:

Dok Noord 4C bus 003

9000 Gent

Charline Kervyn

+32 (0)9 381 51 30

admin@epasconsultancy.com

www.epasconsultancy.com

EPAS INTERNATIONAL – meer dan 28 jaar expertise in water solutions

EPAS INTERNATIONAL is gespecialiseerd in adviesverlening betreffende de volledige watercyclus: van proceswater tot hergebruik van afvalwater. Als onafhankelijk consultancy- en engineeringsbureau ondersteunt EPAS haar klanten uit de industrie bij de opvolging, beheer en optimalisatie van de waterhuishouding, ondersteund door eigen labo-onderzoek.

 

Opvolging van uw waterzuiveringsinstallatie

EPAS staat u dagelijks/wekelijks/maandelijks bij met advies over het beheer van uw waterzuiveringsinstallatie. Een biologisch systeem vereist immers voortdurende aanpassingen op basis van gespecialiseerd advies en loopt zeker niet op “automatische piloot”. Permanente ondersteuning door EPAS-specialisten verzekert een optimale werking van uw waterzuiveringsinstallatie en voorzien preventieve acties om problemen te voorkomen.

 

Troubleshooting

Bij acute problemen met een minder goede effluentkwaliteit zorgt EPAS voor een snelle en accurate remediëring. Door on-site assistentie, data-analyse en laboratoriumonderzoek zoeken wij voor u de beste oplossing om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren.

 

Onafhankelijk advies bij capaciteitsproblemen

In het geval van capaciteitsproblemen kunt u bij EPAS terecht voor het analyseren en optimaliseren van uw reeds bestaande productiefaciliteiten. Indien een uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie nodig is, bieden wij onafhankelijk advies en kunnen wij u begeleiden bij de coördinatie van de bouw of upgrade ervan.

 

Ecologische impact beperken

De milieuwetgeving dwingt de industrie om te streven naar voortdurende verbetering van de effluentkwaliteit. BBT-studies (Best Beschikbare Technieken) van de productiefaciliteiten en de waterzuiveringsinstallatie stellen EPAS in staat om de gepaste waterzuiveringstechnieken te voorzien voor de ecologische behoeften van uw bedrijf.

 

Uw “waterfootprint” verkleinen

EPAS biedt, naast zijn expertise op gebied van afvalwater, ook hulp bij proceswatervraagstukken. Wij lichten het waterverbruik binnen uw bedrijf door en beschrijven de verschillende verbruiksposten en grote lozers binnen het proces. Dit zowel vanuit het oogpunt van kostenbesparingen, als het beperken van inname van grond- en/of drinkwater.

 

In-house labo en pilootonderzoek

EPAS kan rekenen op een in-house laboratorium ter ondersteuning van zijn analyses en conceptontwikkelingen. EPAS voert ecotoxiciteitstesten uit voor bedrijven uit diverse sectoren om de ecologische impact te bepalen. Op basis van het bekomen resultaat wordt gezocht naar mogelijk oorzaken van de vastgestelde toxiciteit en de remediëring ervan. Er worden ook regelmatig concepttesten op laboratorium- en zelfs pilootschaal opgesteld.

 

Microscopische karakterisering

Microscopische karakterisering en opvolging van de biomassa zijn essentiële, maar vaak over het hoofd geziene, onderdelen bij een goed beheer van een biologische installatie. Door geavanceerde technieken en apparatuur kan EPAS een gedetailleerd beeld van het actief slib bekomen en zo concreet advies voorzien om de werking van de waterzuiveringsinstallatie te optimaliseren.

 

Opleidingen voor de industrie

Een goede operationele kennis is noodzakelijk voor een stabiele waterhuishouding. EPAS organiseert opleidingen afgestemd op de vragen en noden van degenen die verantwoordelijk zijn voor de dagdagelijkse opvolging van de installatie. Door de combinatie van theoretische achtergrond, case studies uit de praktijk en bezoeken op terrein, brengen deze opleidingen in een korte tijd een maximum aan kennis bij. EPAS voorziet algemene trainingen in zijn opleidingscentrum en kan ook opleidingen op maat uitstippelen, volledig afgestemd op de noden van de klanten.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial