Kenniscentra: SPHERE

SPHERE

Associatie:

Straat:

Gemeente:

Provincie:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Website:

Werkdomein:

Universiteit Antwerpen

Middelheimlaan 1

2020 Antwerpen

Antwerpen

Ronny Blust

+32 (0)3 265 30 05

ronny.blust@uantwerpen.be

www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/sphere

Systemisch fysiologisch en ecotoxicologisch onderzoek

Sphere (Systemic Physiological & Ecotoxicological Research) geleid door prof. Ronny Blust maakt deel uit van het ECO Center of Excellence, een van de belangrijke speerpunten van de Universiteit Antwerpen. De groep bestaat uit ongeveer 40 onderzoekers waarvan 4 op ZAP niveau en 4 op postdoc niveau of hoger. Sphere legt haar onderzoeksfocus op de studie van hoe en waarom (aquatische) organismen reageren op blootstelling aan biotische en abiotische stress. De groep doet dit in een breed onderzoeksveld, van het moleculaire (werkingsmechanismen en effecten) tot op het ecologische niveau (populatie, gemeenschap, ecosysteem). Bestudeerde blootstellingsscenario’s omvatten zuivere stoffen, mengsels, effluenten en veldstudies van al dan niet gecontamineerde sites.

Sphere heeft een uitgebreide wetenschappelijke expertise in de bepaling en modellering van het gedrag en de effecten van toxische stoffen voor een breed spectrum aan scenario’s en systemen (inclusief humaan). Belangrijke thema’s zijn daarbij de ontrafeling van toxicologische werkingsmechanismen en toepassing van deze resultaten in de risicobeoordeling en normstelling. De ontwikkeling van statische en dynamische biobeschikbaarheid en effectmodellen behoort tot de kerncompetenties van het team. Een internationale expertencommissie beoordeelde de groep als internationaal van excellent niveau tijdens de meest recente wetenschappelijke doorlichting.