Kenniscentra: Vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen

Vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen

Associatie:

Straat:

Gemeente:

Provincie:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Website:

Werkdomein:

Hogeschool Gent

Valentin Vaerwyckweg 1

9000 Gent

Oost-Vlaanderen

Christine Van der Heyden

+32 (0)9 243 24 73

christine.vanderheyden@hogent.be

www.fnt.hogent.be/opleidingen/chemie/algemeen

Natuur- en voedingswetenschappen

Het laboratorium milieutechnologie beschikt over expertise rond procesoptimalisatie in de afvalwaterzuivering, zowel op fysicochemisch als biologisch als op energetisch vlak en de snelle ecotoxicologische karakterisering van waterstalen.

Het praktijkgericht onderzoek spitst zich, in Vlaanderen alsook in het zuiden (vnl. Ecuador), toe op:

– de snelle inschatting van de biodegradeerbare, toxische en inhibitorische eigenschappen van chemische producten en afvalwater in de waterzuivering
– de bepaling van energiebesparingsmogelijkheden in de waterzuivering, bv. bij de beluchting
– het inzetten van ‘environmental DNA’ voor het biologisch monitoren van waterlopen
– het uitvoeren van energieaudits: opvolgen van het dynamisch energieverbruik van pompen, compressoren in de WZI

Wij zijn steeds geïnteresseerd in samenwerken. Dit kan op vlak van onderzoek, advies, dienstverlening, studiedagen, vorming op maat, … Men kan bij ons terecht voor:

– advies bij de ontwikkeling en het procesontwerp van nieuwe waterzuiveringsinstallaties
– procesoptimalisatie, opvolging en probleemoplossing bij industriële waterzuiveringen
– analyses op afvalwater (in- en effluent) en waterige afvalstromen: COD, BOD, N, P, zwevende stof, pH, conductiviteit, inhibitie- en toxiciteitstesten, biodegradeerbaarheid, coagulatie-flocculatie, …
– opvolgen van het energieverbruik van pompen, compressoren in de WZI
– analyses op actief slib: slibvolume index, droge stof (MLSS, MLVSS), respiratie en microscopische karakterisatie
– bepalen van de biodegradeerbaarheid, toxische of inhibitorische eigenschappen van chemische producten en waterige afvalstromen door onder andere respirometrische metingen op actief slib
– aquatische biomonitoring van waterlopen door onder andere MMIF-bepaling