Programmabeheerder Onderzoek en ontwikkeling

De Watergroep

Projectleider ontwerp en engineering distributie

– Brussel –

De Watergroep is een integraal waterbedrijf dat diensten levert binnen de hele waterketen. Via een netwerk van 34.000 kilometer leidingen bedient het 3,2 miljoen klanten in 177 Vlaamse gemeenten. Dit maakt De Watergroep tot het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. De Watergroep is ook een partner in de uitbouw van gemeentelijke rioleringsnetten en levert industriewater op maat aan industriële klanten.

De klimaatverandering en een hoger waterverbruik tijdens droge en warme periodes zorgen dat drinkwaterbedrijven onder druk staan. Om zich te wapenen tegen deze uitdagingen, zet De Watergroep in op innovatieve technieken en alternatieve bedrijfsmodellen.

Ben jij de geknipte persoon om hier het voortouw in te nemen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Samen met de manager Onderzoek en Ontwikkeling, de andere programmabeheerders, projectleiders en technische en administratieve ondersteuning, help je de doelstellingen en de ambities van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling te behalen. Je beheert de projecten rond hergebruik van water, decentrale watervoorziening, energie en valorisatie van grondstoffen. Voorbeelden van enkele lopende projecten zijn LIFE Local Water Adapt en NureDrain.

 

Wat zijn jouw opdrachten?

Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning en opvolging van (een deel van) het onderzoeksprogramma, om zo gedefinieerde interne en externe onderzoeksprojecten te behalen en de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.

Je ressorteert onder de manager Onderzoek en Ontwikkeling die rapporteert aan de directeur Innovatie.

        Je coördineert, ondersteunt en bewaakt het onderzoeksprogramma binnen een bepaald kennisdomein.

       Je detecteert en analyseert problemen of behoeften in de organisatie, verzamelt en documenteert deze, rapporteert aan en bespreekt met het afdelingshoofd (bottom-up vanuit de organisatie en top-down vanuit het bestuuren de directie Innovatie).

        Je creëert een forum voor betrokkenen om het thema te bespreken en leidt de vergaderingen.

        Je onderzoekt of/welke/via welke instanties subsidies te verkrijgen zijn en vraagt externe subsidies aan.

        Je volgt het onderzoeksprogramma op binnen de organisatie voor het programma Circulaire systemen.

        Je identificeert potentieel interessante opportuniteiten op de markt (bv. bij andere drinkwaterbedrijven, kennisinstellingen, …).

        Je werkt mee aan het concretiseren van onderzoeksideeën tot een onderzoeksplan.

   Je werkt mee aan het opzetten van een structuur voor project- en programmamanagement in samenspraak met lijnmanagement.

        Je werkt mee aan het bepalen van methode tot prioriteitszetting van onderzoeksplannen.

        Je werkt mee aan informatiedoorstroom van lopende onderzoeksprojecten doorheen de organisatie.

        Je bewaakt het op uniforme wijze uitvoeren van onderzoeksprojecten (voortgang, documentatie, …).

        Je stuurt een ad hoc projectteam aan en staat in voor de opvolging.

    Je maakt een voorstel voor de samenstelling van een projectteam en zorgt voor de inzet van een interne/externe specialist.

   Je verzorgt de interne en externe communicatie over het onderzoeksprogramma en -voortgang Onderzoek en Ontwikkeling en externe vertegenwoordiging.

    Je fungeert als aanspreekpunt Onderzoek en Ontwikkeling voor vragen/informatie/status over het onderzoeksprogramma binnen de organisatie.

        Je neemt deel aan symposia ter kennisdeling en informatievergaring voor onderzoek en ontwikkeling.

 

Waar kom je terecht?

Voor deze functie krijg je de keuze om te werken uit een van de volgende zetelgebouwen: Leuven, Gent, Kortrijk of Brussel.

 

Wie ben je en wat breng je mee?

      Je hebt een masterdiploma of een ander diploma zoals vermeld in het overzicht van de diploma’s.

     Je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden (diploma, rijbewijs, goed gedrag, medisch geschikt, burger EER)

      Je hebt kennis van:

·        het waterproductie- en distributieproces

·        de waterkringloop en duurzaam waterbeheer

·        waterkwaliteit

·        kennis rond de water-energy nexus is een pluspunt

·        projectmanagement

·        de relevante wetgevingen

·        (Europese) subsidiekanalen.


Beschik jij daarnaast over de volgende competenties?

        Klantgerichtheid: je reageert vriendelijk, adequaat en correct op belanghebbenden.

        Initiatief: je neemt initiatief en werkt vanuit de eigen functie aan je eigen ontwikkeling en aan die van de organisatie.

        Oordeelsvorming: je uit je mening en heb hierbij zicht op de consequenties hiervan. Je trekt logische op basis van gegevens en kunt hier een hypothese uit formuleren.

        Samenwerken: je levert een bijdragen aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.

     Verantwoordelijkheid: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van De Watergroep.

        Innoveren: je werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de entiteit.

     Richting geven: je stuurt medewerkers aan en motiveert zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband.

        Voorgangscontrole: je bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen.

 

Waar mag je op rekenen?

In ruil voor jouw talent bieden we je graag een plaats bij het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen, met een sterke lokale verankering.

Voor deze functie bieden we jou een contract van onbepaalde duur (met de mogelijkheid tot statutaire aanstelling).

Je bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal 3.669,46 euro (master) of 4.324,77 euro (master ir). Dit bedrag wordt verhoogd in functie van relevante ervaring. Bij 3 jaar relevante ervaring bedraagt dit 4.188,82 euro (master) of 4.844,12 euro (master ir). Bij 6 jaar 4.417,41 euro (master) of 5.110,88 euro (master ir) en bij 9 jaar 4.646 euro (master) of 5.385,19 euro (master ir). Daarnaast biedt De Watergroep ruime opleidingskansen en een leuke werkomgeving.

Dit loon wordt aangevuld met o.a. maaltijd- en ecocheques, een eindejaarstoelage, vakantiegeld, een groot aantal vakantiedagen, hospitalisatieverzekering, ambulante kostenverzekering, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.

 

Interesse?

Solliciteer uiterlijk op 30/09/2020 via deze link https://bit.ly/2Ytkkip

Je wordt via mail uitgenodigd voor de selectieproeven.

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met:

        Louise Vanysacker, manager Onderzoek en Ontwikkeling, op het telefoonnummer 0476 63 80 63.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je mailen naar staffing@dewatergroep.be.

Wij houden er aan om ook in coronatijden onze dienstverlening als publiek drinkwaterbedrijf te verzekeren. Dit betekent ook dat wij ons het recht voorbehouden om, indien nodig, de hele aanwervingsprocedure vanop afstand te doen met de huidige moderne communicatiemiddelen. Binnen De Watergroep gebruiken we hiervoor Skype.

Programmabeheerder Onderzoek en ontwikkeling
Tagged on: