Blauwe Cirkel: Organisatie

De Blauwe Cirkel

Wat is de Blauwe Cirkel?

De Blauwe Cirkel is een Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband met een focus op hergebruik van water en zoutstromen in de industrie.

 
Chloride, nitraat en sulfaat zijn enkele van de anorganische zouten binnen de industriële waterhuishouding waarvoor op heden geen duurzame oplossingen zijn. De Blauwe Cirkel poogde hierop een interdisciplinair antwoord bieden, waarbij zowel de water- als de grondstoffencycli zoveel mogelijk gesloten werden.
 

Een consortium van acht partners voerde het project uit.  Het zijn associaties of kenniscentra.   TNAV is de coördinerende partner met Paul Ockier als projectcoördinator.

Een gebruikersgroep van 48 bedrijven volgde het project op en gaf de nodige inhoudelijke sturing.

Wie is onze doelgroep?

Bedrijven uit de chemie- en textielsector, maar evenzeer bedrijven uit de waterzuiverings- en tankcleaningsector vormden onze focus.

 
Deze sectoren vormden samen het kruisbestuivingspunt van problematische zoutstromen en de beste technologische oplossingen, met zowel ecologische als economische symbiose.
Indirect hadden alle waterverbruikende sectoren baat bij het project.

Wat is er gerealiseerd

Onderzoeksresultaten en publicaties die openbaar zijn kan u vinden onder succesverhalen en resultaten.

Enkele cijfers

De projectbegroting bedroeg 1,7 miljoen €.

De uitvoeringsperiode liep van 1 juli 2012 tot 30 juni 2016.
Aan het project werden circa 200 mensmaanden besteed.