Projecten: SmartWaterUse

Smart WaterUse

Het Smart WaterUse project wil bedrijven in staat stellen hun water- en droogte-gerelateerde risico’s aan te pakken en hierdoor een waterbewust bedrijf te worden dat slimmer omgaat met hun waterbeheer.

De primaire doelgroep van dit project zijn waterafhankelijke bedrijven die zich nog niet (of niet genoeg) bewust zijn van hun waterbeheer en geen idee hebben op welke (droogte)maatregelen ze best eerst inzetten. Bedrijven die wel al actief inzetten op een slim waterbeheersysteem kunnen nog altijd via dit project nieuwe tools/technologieën ontdekken om te implementeren. In eerste instantie wordt gefocust op bedrijven, zowel KMO’s als GO’s, uit de (zee-)voeding-, aquacultuur-, textiel- en toerismesector.

De secundaire doelgroep van dit project zijn watertechnologiebedrijven, zowel KMO’s als GO’s, die oplossingen kunnen bieden aan de waterafhankelijke bedrijven, zowel op vlak van consultancy als bij het effectief investeren in technologie.

Concrete doelen

  • Ontwikkelen van een generieke, online WATERBAROMETER. Hiermee worden de water- en droogterisico’s in kaart gebracht en worden er aan de hand van scores verschillende maatregelen/actiepunten voorgesteld;

  • Onderzoek en kennis bundelen met betrekking tot alternatieve waterbronnen. Er wordt onderzocht hoe die, initieel minder geschikte bronnen, opgewaardeerd kunnen worden en wat de techno-economische haalbaarheid ervan is;

  • Organisatie van demonstratieworkshops die bedrijven inspireren in monitoring en datavisualisatie met behulp van commercieel beschikbare technologieën;

  • Verduidelijken van het wettelijk kader op vlak van waterbeheer (o.a. uitzonderingen VLAREM, grondstofverklaring). Hiaten zullen aangekaart worden bij de betrokken overheidsinstanties

Verwachte resultaten en impact

De WATERBAROMETER zal bedrijven op een eenvoudige maar doordachte manier een idee geven van hun kwetsbaarheid voor waterrisico’s. De tool zal generiek worden ontwikkeld op basis van input van de begeleidingsgroep en vervolgens breed kenbaar worden gemaakt aan de ruime doelgroep. Door demo’s, workshops en netwerkevents zullen de doelgroep bedrijven en de watertechnologie industrie worden samengebracht om de implementatie van watertechnologie(ën) te bewerkstelligen (bv. alternatieve waterbronnen behandelen tot proceswater, afvalwater zuiveren voor hergebruik). Zodoende zal na het invoeren van een bepaalde watermaatregel, het bedrijf een betere score krijgen via de WATERBAROMETER, wat een verlaging van hun waterrisico’s betekent. Economisch kan dit voor de doelgroep bedrijven resulteren in productiebehoud of productiestijging, jobbehoud of jobcreatie en een betere milieuperformatie (bv. minder energie-, minder chemicaliën- en minder waterverbruik). De economische impact voor de watertechnologiebedrijven is duidelijk gericht op opportuniteiten om installaties te verkopen aan de doelgroep bedrijven, met mogelijks een spillover naar andere waterafhankelijke sectoren zoals de chemiesector. Grofweg wordt een investering van minstens 5 miljoen EUR verwacht in de valorisatieperiode van het project (5 jaar na afloop van het project).

Contact

Voor meer info, neem contact op met Matthias Mertens.